Nedůvěra ve vědu

Globální problém aktuálně proudící společností je nedůvěra ve vědu a její poznatky. Spousta lidí má v době, kdy je možné dohledat si v podstatě cokoliv na internetu, pocit výroky plynoucí od vědecké společnosti mohou být vyvráceny jediným článkem na jakýchkoliv stránkách. Další spousta lidí má také pocit, že se jich věda vůbec netýká. Pravdou je, že věda je vše kolem nás.

Důvěra je velmi křehká věc a to, že lidé přestávají věřit výrokům vědců je velmi alarmující a bohužel opravdu těžko zvratná skutečnost. Nedůvěra lidí může vést k rozsáhlým problémům.

počítačová věda

Jeden z důsledků je například při světové zdravotnické krizi, kdy je potřeba rychle identifikovat problém a nalézt jeho řešení často spojením sil vědců celého světa. V takovýchto situacích bychom jako společnost měli nejvíce důvěřovat lidem, kteří jsou v daných oblastech adekvátně vzděláni a dokáží přijít s myšlenkou jak danou krizi vyřešit. V případě, že se začnou nedůvěřiví nevzdělaní lidé bouřit a šířit dezinformace, mohou tímto způsobem narušit důvěru i u lidí, kteří by ani neměli tendenci pochybovat o odborné společnosti a tím spustí lavinu, která se těžko zastavuje.

Nerada bych podněcovala názor, že není dobré si informace ověřovat, ale přece jen pokud jsou nám předkládány data, grafy, výstupy od odborných společenstev, není úplně k věci o nich pochybovat a obracet se k nim zády. Každý se může mýlit. Nedůvěra ve vědce se neukazuje po jednorázovém selhání, ale po sérií například informací, které lidi těžko vstřebávají a podobně.

vzpoura lidí

Ověřování informací je dobré vždy provádět z několika důvěryhodných zdrojů, ale pro nezkušeného uživatele internetu je často i těžké poznat, které zdroje jsou důvěryhodné a které nikoliv.

Věda hraje velmi důležitou roli v našich životech a ať už si to uvědomujeme či ne, je potřeba si jí vážit a respektovat ji.