Hry pro rozvoj slovní zásoby

Má-li Vaše dítě malou slovní zásobu, je i možné, že Vás na tuto skutečnost upozornil učitel, stále s tím můžete něco dělat. Biflování nikoho nikdy nebavilo, nejlepší možností, která dítě bude zaručeně bavit, je jakákoliv hra se slovy. Nemusíte zrovna kupovat drahé hry, stačí obyčejný papír a tužka.scrabble.jpg
Přesmyčky
Her se slovy je mnoho, ale zajisté si vzpomenete na to, co jste hráli v dětství. Přesmyčky se hrají tak, že vezmete jakékoliv slovo a z toho skládáte slova jiná. Je to jedna ze základních slovních her, která se dá hrát prakticky všude. Třeba i při čekání na autobus. Stačí ukázat na plakát, určit slovo a už se se svou ratolestí můžete předhánět v tom, kolik jiných slov z daného slovíčka vytvoříte.
Skládání slov z písmen
Tato hra je velice podobná přesmyčkám, ale slova se tvoří z písmenek, která se náhodně vylosují z pytlíčku. Písmena do pytlíčku si můžete připravit sami, přičemž každé písmeno, včetně těch s háčky a čárkami, do něj dejte rovnou třikrát. Písmenka napište třeba na rozstříhaný karton, aby vydržela i více kol hry. V pytlíčku písmenka zamíchejte a deset jich vytáhněte. Nastavte si stopky či budík na jednu minutu či čas, který si dohodnete a začněte ona slova, která vytvoříte z vylosovaných písmen, psát. Uvidíte, že dítě tato hra bude velmi bavit.
Scrabble
Další ze zajímavých her s písmenky. Je to vlastně vylepšené skládání slov z písmen. Vylepšení spočívá v bodovací desce a v malinko jiném principu skládání slov. Tuto hru zakoupíte v každém lepším hračkářství či na internetu.  V pytlíčku zamícháte písmena, každý si jich vezme deset, nikomu je neukazuje a utvoří z něj slovo. Soupeř na ono slovo poté navazuje svým. Kolik písmen použijete, tolik si jich z pytlíčku zase vezmete. Vyhrává ten, který získá nejvíce bodů.
Slovní fotbal
Zajisté tuto hru znáte. Někdo řekne slovo a druhý hráč musí říct takové slovo, které začíná posledním písmenem soupeřova slova. Takto se pokračuje, dokud stále víte. Tímto si získáte a procvičíte velice obsáhlou slovní zásobu. Hrát se může na poslední jedno či dvě písmena. Záleží na tom, jak moc jste ve hře zkušení.Slovní hra.jpg
Město, jméno, zvíře, věc
K této hře potřebujete papír a písmenka na rozstříhaném papíře. Z nich jedno vylosujete a všichni začnou psát slova začínající na ono písmeno. Jedno město, jméno, zvíře, věc, činnost, no prostě vše, co si vymyslíte jako zadání. Kdo má první hotovo, řekne stop. Poté se začnou slova hodnotit. Shodná slova se soupeřem se vyškrtávají, slova odlišná se bodují jedním bodem. Prázdná políčka se hodnotí záporným bodem.
Myslíte, že tyto hry zní jednoduše? Tak si je můžete jakkoliv ztížit. Záleží už jen na Vaší fantazii.