Jak bezpečně odstranit vosí hnízdo


Ve skutečnosti tento malý hmyz nepohrdne zahradami, parky, větvemi stromů u domů, květináči uspořádanými na balkóně nebo terase, krytým místem pod střechou, půdou, zastřešenou pergolou, garáží, zahradním domkem nebo oporou pro plazivé okrasné rostliny.

Kromě klasického bzučení je vosí hnízdo snadno rozpoznatelné díky charakteristickému tvaru a přítomnosti nesčetných malých šestiúhelníkových buněk, často osídlených larvami. Rozměry se mohou lišit, nicméně je vždy vhodné se v blízkosti hnízda chovat opatrně, abyste zbytečně vosy nepopudili nevhodným pokusem je zahnat a eliminovat hnízdo. Vzniká tak riziko způsobit nepříjemnou reakci a čelit agresivnímu bodavému hmyzu.

vosa1

Pokud si všimnete vytvoření vosího hnízda, likvidace vos by měla být v co nejkratší době. Úplně nejsnadnějším řešením je povolání odborné firmy, která problém vyřeší za vás. Hlavně u větších nebo těžko přístupných hnízd se doporučuje svěřit likvidaci profesionálům.

Pokud máte pocit, že likvidace vos je úkon, který zvládnete sami, je prvním krokem vybavit se řadou nástrojů a ochranných pomůcek – například rukavicemi, čepicí a silnějším oblečením.

Mezi nejúčinnější strategie pro eliminaci vosího hnízda patří:

• Kouř, který vypudí vosy pryč z hnízda, aby bylo možné ho snadno odstranit například dřevěnou tyčí.

• Vosy lze přilákat na určité místo mimo hnízdo na návnadu, kterou je například roztok s cukrem a octem. Když je většina vos pryč, lze hnízdo sundat tyčí, nebo, pokud je dostupné, navléct kolem něj pytel a strhnout ho do něj.

• Vosy nemají rády mátu. Dobře namíchaný koncentrovaný postřik z máty přímo na vosí hnízdo je může donutit opustit místo. Ale je potřeba pracovat velice opatrně a rychle.

Opuštěné hnízdo musí být vždy odebráno a nejlépe spáleno, což zbaví vosy možnosti znovuzískání svého domova. Vosy se obvykle vracejí na místa, kde dříve stavěly, proto je důležité eliminovat zbytky vosích hnízd.

vosy

Preventivní rady

Kromě výše popsaných nápravných opatření existuje několik preventivních strategií, které se osvědčily jako účinné prostředky. Například je možné mezi balkonové květináče vložit několik sazenic máty. Mátu lze umístit i různě v zahradě u posezení, pod pergolou a v místech, kde vosy rozhodně překáží. Dalším možným řešením je vytvoření falešné struktury vosího hnízda. Tu lze udělat například z nafouknutého balonku zavěšeného v místě, kde se vosy pohybují, aby je to odradilo.