Fyzická vs. psychická krása

Neustále se řeší, která krása nám vlastně přinese ten šťastná, upřímný a úspěšný život. Dnes a denně se ptáme, jaká krása je ta důležitější, zda ta fyzická nebo ta psychická. V neposlední řadě nás zajímá, zda je fyzická krása vůbec důležitá a zda nám může přinést nějaké benefity.
My bychom rádi řekli, že fyzická krása by na náš úspěch nebo neúspěch neměla mít vliv, pokud se tedy nechceme stát světovou modelkou. Ovlivňuje náš vzhled nějak míru našeho úspěchu či neúspěchu? Bohužel ano.
Růže, krása, příroda, klid.
Vezměme si například takové výběrové řízení, kdy náš nový potencionální zaměstnavatel vyžaduje spolu s životopisem i Vaši aktuální fotografii. Jak myslíte, že vypadá rozhodování personalistů, zda Vás na pohovor pozvou nebo nepozvou? Ano, vyskládají si těch 50 životopisů s fotografiemi a vyřadí ty kandidáty, které jim nejsou sympatičtí.
Ano, podívají se i na Vaše vzdělání a praxi, ale Vaše fotografie bude mít také určité procento vlivu. Pokud projdete tímto sítem nebo zaměstnavatel tuto nutnost fotografie nevyžaduje a Vy se dostanete na osobní pohovor, opět jste povinni zapůsobit i svým vzhledem.
Samozřejmě, že se počítá s tím, že se upravíte, vezmete si slušné a společenské oblečení, ale dále by se na Vás personalisté neměli dívat jako na kus, který je třeba hodnotit. Měly by rozhodovat Vaše schopnosti a dovednosti nutné pro vykonávání Vámi vybrané pracovní pozice a můžou hrát roli určité sympatie. Nemyslíme sympatie z Vaší fyzické krásy, myslíme sympatie, které se vynoří po rozhovoru s Vámi.
Bohužel i v partnerství hraje roli Váš vzhled. Samozřejmě byste si měli být s protějškem příjemní a Váš vzájemný vzhled by se Vám měl líbit, ale mnohem důležitější by měla být Vaše psychická krása, která utváří Vaší osobnost.
Žena, krása, rty, fyzická krása.
A tady se dostáváme k tomu, která krása je ta důležitá, zda ta fyzická nebo psychická. Můžete být krásní, ale uvnitř úplně prázdní. Můžete být krásní, ale naprosto nevzdělání a omezení. To, že jste krásný/á, nezaručuje, že budete šťastní a spokojení.
A přesně takto bychom měli nahlížet i na ostatní. Lidi bychom měli poznat, měli bychom poznat, jaké to jsou osobnosti a teprve potom je nějak více hodnotit. Fyzická krása není důležitá, ta psychická ano.