Za pověstmi našich hradů a zámků

Hrady a zámky jsou odjakživa pokladnicí všech možných příběhů. Někde můžeme zakopnout o ukrytý poklad, někde na nás vybafne hradní strašidlo. Jsou hrady, po jejichž cimbuří se procházejí dámy v bílém rouše a jsou takové, v jejíchž zdech dodnes úpí zazděná nevěrná žena nebo nevhodně zamilovaná dcera hradního pána. Vlastně už asi neúpí ona, ale její duch.
§  Jsou ale hrady a zámky, které mají své pověsti založené na pravdivém základě.
Jedním z nich je i zámek Hluboká, která ve své paměti uchovává jeden skutečný příběh. Mladý šlechtic Záviš z Falkenštejnu se zamiloval do královny Kunhuty. Po její smrti se proti němu spiknou jeho nepřátelé a on je odsouzen za to, že odmítl vydat to, co mu zbylo po milované ženě.
§  Záviš je tedy bez milosti popraven přímo pod tehdejším hradem Hlubokou.
hluboká nad vltavou zámek

Podle pověsti rostla tráva na tom místě ještě dlouho krvavá. Traduje se, že kdo nepocítil touhu políbit svého partnera přímo před průčelím zámku, nenašel toho pravého. Hledat krvavé místo a políbit partnera tu určitě můžete. Nenechte se ale mýlit romantickým příběhem. Bylo tam více politiky a ctižádosti. I když Záviš Kunhutu asi opravdu miloval.

Hraběnka podvodnice

Dalším zámkem, který v sobě ukrývá srdceryvný příběh, jeSychrov. Žil zde statečný a vlídný pán, který jednoho dne zachránil neznámou hraběnku, jejíž kočár táhli splašení koně. Hraběnka se z vděčnosti a možná i sympatií nastěhovala na Sychrov. Zámecký pán se pochopitelně zamiloval a daroval hraběnce zvláštní skvost – největší náhrdelník na světě.
zámek sychrov
Měl to být zásnubní dar. Začaly přípravy na svatbu, která se však nikdy nekonala. Hraběnka totiž zmizela i se vzácným šperkem. Zámeckému pánu to zlomilo srdce. Jestli se na něm podepsala ztráta hraběnky nebo náhrdelníku, už se v pověsti neříká. Ale až zámek Sychrov navštívíte, zaposlouchejte se. Dodnes je prý slyšet praskání po celém okolí. To se ozývá to zlomené srdce.